Fredrik Landergren har fått stipendiet till Bergmangårdarna på Fårö. Tre veckors vistelse under våren 2015. Tiden kommer att användas till att måla, skriva, fota, filma. Det kommer senare utmynna i en utställning på Bergmangårdarna. 

Facebook LinkedIn share Follow