Fredrik Landergren har fått stipendiet till Bergmangårdarna på Fårö. Tre veckors vistelse under våren 2015. Tiden kommer att användas till att måla, skriva, fota, filma. Det kommer senare utmynna i en utställning på Bergmangårdarna. 

Lunchvisning torsdag 12 juni 2014, av utställningen på Tyresö Konsthall.

Torsdagen den 12 juni klockan 12.00 blir det en visning av Fredrik Landergrens utställning på Tyresö Konsthall. Kultursekreterare Charlotte Gyllner och konstnären håller i visningen. Välkomna...

Facebook LinkedIn share Follow